Digitalizacija zemaljske televizije, Srbija

Značaj digitalne zemaljske televizije

80% gradjana prati maksimalno 5-8 TV programa

75% gradjana prati isključivo programe na maternjem jeziku 

65% gradjana prati isključivo domaće zemaljske TV programe

Prethodna procena se odnosi na TV orijentisanu populaciju (pre svega starije generacije)

 

Čak i kad u ponudi ima više stotina operaterskih TV programa, korisnik (pretplatnik) ima svoju favorit listu od najviše 10 TV programa. Slobodni FTA DTT DVB T2 (Srbija) - javni servis + lokalne/regionalne TV + nacionalne komercijalne TV su uvek osnovni izbor za najveći deo populacije.Takvo je stanje svuda u Evropi. Broadcasting DTT (Javni servis, nacionalne i lokalne TV) je nezamenljiva evropska tekovina koja ima garantovanu srednjoročnu perspektivu. Sa novom dinamikom i ogromnim mogućnostima i potencijalom koju je donela DTT (Digital Terrestrial Televison). Odlukom EU parlamenta najmanje do 2030.god. UHF frekventni opseg 470-694MHz se ekskluzivno rezerviše za DTT. Krajem 2018.god. preko 250 miliona gradjana Evrope je pratilo više od  2000 slobodnih nacionalnih i lokalnih TV programa preko DTT platforme (DVB T ili DVB T2). Širom Evrope se u praksi razvijaju i operaterske DTT platforme, HbbTV. Testiraju se i UHDTV.

Digitalna zemaljska TV DVB T2/DVB T - FTA slobodna DTT je najekonomičniji nacionalni servis posvećen svim gradjanima u državama širom Evrope. Kroz nezamenljivu ulogu javnog servisa (koji se finasira kroz pretplatu) omogućava se da najveći broj gradjana bude pravovremeno informisan, da bez dodatne operaterske pretplate prati ključne sportske dogaćaje od nacionalnog značaja (Olimpijade, Svetska prvenstva,nastupe nacionalnih reprezentacija, vrhunske nacionalne sportiste ..)

Televes TV DVB T2 digitalne antene (LTE 4G/5G ready) najbolji kvalitet na evropskom tržištu.

ARHIVA stanje 2015/2016

Oprema (pdf 2,2MB srp)

Digitalizacija Srbija.DVB T2 zemaljska digitalna televizija. Zone pokrivanja, predajnici. Parametri DVB T2 signala Srbija

Sistem DVB T2 Srbija tehnički parametri
(norma ETSI EN 302755)
Tip mreže: SFN (Single frequency network)
Modulacija COFDM - 256QAM (rotirana konstelacija)
kod FEC 2/3
OFDM nosioci - mod 32k (27265..)
Širina kanala 8 MHz UHF band 470-750/790 MHz
Zaštitni interval(guard interval) 1/16

Ispod je data tabela sa konačnim rasporedom predajnika, zona pokrivanja i multipleksa DVB T2 Srbija (podaci preuzeti sa sajta ETV 30.05.2015.).

RASPORED PREDAJNIKA DVB T2 digitalna zemaljska TV SRBIJA.

Predajnici Mux I Mux II Mux III
Avala 22 28 45
Besna Kobila 35 39 43
Vršac 25 31 37
Deli Jovan 23 43 41
Jastrebac 27 38 42
Kikinda 32 55 29
Kopaonik 24 32 34
Tornik-Ovčar 23 36 39
Crni Vrh-Jagodina 26 29 35
Subotica-Sombor 40 43 29-34
Tupižnica 22 25 28
Cer-Maljen 32 34 37
Crveni čŒot-Venac 24 30 41


Zone raspodeleUpdate jul 2016 (sa sajta ETV)
(zone  raspodele, zone pokrivanja DVB T2 - Srbija)

  

 

Raspored predajnika Srbija i planirani datumi gašenja analogne TV  (480KB pdf srp)  (UPDATE 08.06.2015. prekinuto emitovanje analogne TV)

Ovde nastojimo da publikujemo što tačnije informacije bazirane na oficijelnom sajtu ETV. Programski sadržaj (TV programi DVB-T2, Srbija) u multipleksima je naveden samo orijentaciono i trenutno (08.06.2015.) je u fazi promena.

Pošto je za digitalizaciju u Srbiji izabran trenutno najkompleksniji DVB standard (DVB -T2) kao i SFN tip mreže (Single Frequency Network) - emitovanje na istoj frekvenciji u svakoj zoni raspodele -  treba imati u vidu moguće probleme u prijemu DVB - T2 signala. Konfiguracija terena u Srbiji je idealna za testiranje SFN mreže (Trial network DVB-T2). Najmanji problemi u prijemu su u Vojvodini gde jedan predajnik pokriva kompletnu zonu tako da je to praktično MFN mreža (Multiple Frequency Network). Sve ostale zone u centralnoj Srbiji po podacima plana ETV (21.11. 2014.) imaju više predajničkih lokacija.

S obzirom na vrlo zahtevan DVB T2 model sa parametrima kao u prvoj tabeli, ukoliko se ne izvrši blagovremeno testiranje i podešavanje u toku simulcast perioda - to može izazvati velike probleme, posebno u ruralnim i siromašnim regionima Srbije gde je zemaljska TV jedini način prijema televizije. Treba imati u vidu i da na tržištu u potpunosti dominiraju jeftini STB urećaji sa visokim faktorom šuma i niskom tolerancijom na vremenske i prostorne interferencije COFDM signala. Uz prednosti koje donosi SFN mreža (pokrivanje kompletne teritorije države sa manje predajničkih zona) sa druge strane je kritičan faktor sinhronizacija SFN predajnika koji emituju na istoj "nosećoj" frekvenciji.Ovde je manji problem sinhronizacija frekvencije desetine hiljada OFDM "nosioca". Kritična je sinhronizacija TS (transport stream) i sinhronizacija u vremenskom domenu kako bi svi RF signali koji se primaju antenama u celoj zoni pokrivanja dolazili na ulaz DVB-T2 STB prijemnika u granicama koje omogućavaju stabilno "Lock - ovanje" širom prijemne zone.

DVB-T2 signal je na prenosnoj trasi u etru od predajnika do STB prijemnika ustvari UHF RF analogni signal samo sa drugačijom prirodom "nosioca" i podataka koji se "transportuju". Zato je u fazi planiranja mreže vrlo bitan balans izmeću kapaciteta (količine podataka) koji mogu da se prenesu u multipleksu i zaštitnih intervala i podataka (stabilna margina prijema) kao i izmeću zone pokrivanja i snage i broja predajnika. Sa aspekta prijema uvek je bolje imati stabilan, robustan sistem po cenu nešto manje količine podataka koji se mogu preneti u multipleksu.

Implikacije digitalizacije zemaljske TV su brojne, počev od prijema u individualnim antenskim sistemima do novih mogućnosti za ekonomična rešenja zajedničkih antenskih sistema bez pretplate u stambenim zgradama do nužnih D/A konverzija (DVB-T2 na PAL B,G) u KDS sistemima s obzirom da većina KDS pretplatnika nema TV prijemnike sa digitalnim tjunerima. Neka od brojnih Televes ICP rešenja za prijem i obradu DVB-T2 signala,

link: Tipska rešenja prijema i obrade digitalnih TV signala

U narednom periodu ćemo izvršiti merenja prijemnog signala DVB T2 na raznim lokacijama u cilju analize tehničkih parametara u SFN mreži. Posle toga ćemo objaviti značajne i interesantne rezultate merenja.Trenutno su dati samo neki grafovi i logovi sa nekim merenjima na stranici:

Testiranje prijema DVB T2 signala - Srbija 

 

Televizija i video nadzor + Internet

Pored sirokog asortimana kvalitetnih Televes uredjaja i opreme u cilju kompletiranja sistema u ponudi imamo i HDTV SET TOP - vrhunski kvalitet Kathrein TechnoTrend TT 821 (combo varijanta DVB T2 & DVB C)

Još neki od popularnih Televes proizvoda za razvod TV signala u delu online/offline prodaja

Ako imate HDTV ili HD ready TV prijemnik bez digitalnih DVB-T2  ili DVB-C tjunera, Kathrein TechnoTrend tt micro 821 je pravo resenje.
TT micro DVB T2  i DVB C combo digitalni prijemnik je uredjaj visoke klase.
Ovaj T2/C set-top box (risiver) obezbedjuje:

Da pratite zemaljsku TV u vrhunskom SD ili HDTV* kvalitetu bez pretplate (* ako se emituje HDTV)
Da napravite svoju kolekciju serija, filmova, utakmica ...
Digitalni prijemnik sa tajmerom i eksternom memorijom snima program koji zelite i kad niste kod kuće.
Dok jedan program pratite, drugi možete da snimate.
TT micro je perfektan prijemnik, set top box (adapter) za digitalnu televiziju
Garancija.
Tehnička podrška.

Promotivna prodaja i popusti tokom celog postupka digitalizacije u Srbiji.

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš