Satelitski Multiswitch sistemi

Televes satelitski multiswitch - NEVO multisvičeri. Primene u profesionalnim KDS sistemima za  izbor transpondera sa jednog ili više satelita. Primene u stambenim i poslovnim zgradama i individualnim stambenim objektima.Kombinacija sa FO SAT distribucijom.


U okviru "New Evolution" serije proizvoda (skraćeno "NEVO"), Televes je predstavio novu seriju multiswitches - multisvičera sa 5, 9, 13 i 17 ulaza...(za distribuciju 1, 2, 3 ili 4 satelita koaksijalnim kablovima ili u kombinaciji sa FO SAT LNB i MDU FO koaksijalnim konvertorima/pretvaračima)

››››


Profesionalni multisvičevi 4x4x4.Laka konfiguracija i povezivanje.

››››


Kaskadni i završni multisvičevi za distribuciju do max. 4 satelita.

››››


Najnovija serija multisvičeva za kaskadnu distribuciju signala.

››››


ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš