Fiber optika

Optički transmiteri 1310/1550nm sa i bez povratnog smera. Optički prijemnici sa i bez povratnog smera 1200-1600nm. Frekventni opseg 5-2400 MHz. Optički spliteri za segmentaciju mreže i PON sisteme. SAT FO distribucija

Neki prospekti sa FO proizvodima i sistemima:

FIBERDATA 2018 (QUAD PLAY solutions) (6,8 MB eng.)

Katalog Televes Fiber optika 2016 (pdf 7.7MB eng)

Opticki spliteri PLC Televes (pdf 440KB eng, es)

Televes FO splajser ref,232103

Primer SATV i KDS/ZAS integracije WDM (pdf 4,7 MB eng.)


Televes Fiber optika FTTH, GPON, HFC WDM aktivna i pasivna oprema, multioperaterski ormari, ..Vrhunski evropski kvalitet

››››


Fiber to the home

Kućni optički risiver 87-2150MHz

››››


Optički LNB konvertuje sve 4 SAT polarizacije u jedan optički izlaz.

Optički konvertor vrši konverziju optičkog signala na IF

Prostiranje signala kroz optički kabl je sa veoma malim slabljenjem sto omogucava velike dužine trasa.

››››


ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš