HFC, GPON, RFOG, FTTH resenja

Televes fiber optika za savremene instalacije u stambenim i stambeno.poslovnim objektima

Televes Fiber optika FTTH, GPON, HFC WDM aktivna i pasivna oprema, multioperaterski ormari, ..Vrhunski evropski kvalitet

Fiber optika Televes lista 2019

 

ARHIVA:Televes serija "FiberKom" obuhvata urećaje koji podržavaju različite talasne dužine za opsege direktnog i povratnog smera i koji se povezuju sa jednim (WDM) ili dva optička vlakna. Izbor modela zavisi od potreba samog operatera.

 

Osnovne karakteristike:

Brošura FiberKom (pdf 3,7MB srp)

Primeri aplikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog Televes Fiber optika 2016 (pdf 7.7MB eng)

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš