ICP isporučuje kompletne sisteme za prijem, obradu i distribuciju digitalnih i analognih TV signala.
Naši partneri su vodeći kabl operateri i instalateri TV sistema.
Temelj našeg uspeha i stabilnog poslovanja je više od 20 godina ekspertize, iskustva i profesionalnog poslovnog pristupa.

ZASS

KDS 2G+

Broadband community micro

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗЕМАЉСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Home zone

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš