Oprema za prijem DVB C-T-T2, HDTV, PVR ready, ugrađen conax čitač

Digitalizacija. Srbija. SetTopBox DVB-T2. Antene Televes za digitalnu zemaljsku televiziju. Vrhunski kvalitet. Deo asortimana Televes za DTT DVB-T2

Brošura sa prijemnom opremom
(pdf 2,2MB srp)

Digitalizacija Srbija.zemaljska digitalna televizija. Zone pokrivanja, predajnici. Parametri DVB T2 signala Srbija

Sistem DVB T2 Srbija tehnički parametri
(norma ETSI EN 302755)
Tip mreže: SFN (Single frequency network)
Modulacija COFDM - 256QAM (rotirana konstelacija)
kod FEC 2/3
OFDM nosioci - mod 32k (27265..)
Širina kanala 8 MHz UHF band 470-750/790 MHz
Zaštitni interval(guard interval) 1/16


Zone raspodeleUpdate jul 2016 (sa sajta ETV)
(zone  raspodele, zone pokrivanja DVB T2 - Srbija)

  

 

Ovde nastojimo da dajemo što tačnije informacije bazirane na oficijelnom sajtu ETV. Programski sadržaj (TV programi koji se emituju u DVB-T2 Srbija) u multipleksima je naveden samo orijentaciono i trenutno (08.06.2015.) je u fazi promena.

â–ºPošto je za digitalizaciju u Srbiji izabran trenutno najkompleksniji DVB standard (DVB -T2) kao i SFN tip mreže (Single Frequency Network) - emitovanje na istoj frekvenciji u svakoj zoni raspodele -  treba imati u vidu moguće probleme u prijemu DVB - T2 signala. Konfiguracija terena u Srbiji je idealna za testiranje SFN mreže (Trial network DVB-T2). Najmanji problemi u prijemu su u Vojvodini gde jedan predajnik pokriva kompletnu zonu tako da je to praktično MFN mreža (Multiple Frequency Network). Sve ostale zone u centralnoj Srbiji po podacima plana ETV (21.11. 2014.) imaju više predajničkih lokacija.

â–ºS obzirom na vrlo zahtevan DVB T2 model sa parametrima kao u prvoj tabeli, ukoliko se ne izvrši blagovremeno testiranje i podešavanje u toku simulcast perioda - to može izazvati velike probleme, posebno u ruralnim i siromašnim regionima Srbije gde je zemaljska TV jedini način prijema televizije. Treba imati u vidu i da na tržištu u potpunosti dominiraju jeftini STB urećaji sa visokim faktorom šuma i niskom tolerancijom na vremenske i prostorne interferencije COFDM signala. Uz prednosti koje donosi SFN mreža (pokrivanje kompletne teritorije države sa manje predajničkih zona) sa druge strane je kritičan faktor sinhronizacija SFN predajnika koji emituju na istoj "nosećoj" frekvenciji.Ovde je manji problem sinhronizacija frekvencije desetine hiljada OFDM "nosioca". Kritična je sinhronizacija TS (transport stream) i sinhronizacija u vremenskom domenu kako bi svi RF signali koji se primaju antenama u celoj zoni pokrivanja dolazili na ulaz DVB-T2 STB prijemnika u granicama koje omogućavaju stabilno "Lock - ovanje" širom prijemne zone.

â–ºDVB-T2 signal je na prenosnoj trasi u etru od predajnika do STB prijemnika ustvari UHF RF analogni signal samo sa drugačijom prirodom "nosioca" i podataka koji se "transportuju". Zato je u fazi planiranja mreže vrlo bitan balans izmeću kapaciteta (količine podataka) koji mogu da se prenesu u multipleksu i zaštitnih intervala i podataka (stabilna margina prijema) kao i izmeću zone pokrivanja i snage i broja predajnika. Sa aspekta prijema uvek je bolje imati stabilan, robustan sistem po cenu nešto manje količine podataka koji se mogu preneti u multipleksu.

â–ºImplikacije digitalizacije zemaljske TV su brojne, počev od prijema u individualnim antenskim sistemima do novih mogućnosti za ekonomična rešenja zajedničkih antenskih sistema bez pretplate u stambenim zgradama do nužnih D/A konverzija (DVB-T2 na PAL B,G) u KDS sistemima s obzirom da većina KDS pretplatnika nema TV prijemnike sa digitalnim tjunerima. Neka od brojnih Televes ICP rešenja za prijem i obradu DVB-T2 signala,

link: Tipska rešenja prijema i obrade digitalnih TV signala

Besplatna digitalizacija ne postoji (osim kad država socijalno ugroženim kategorijama subvencioniše kupovinu STB).

â–º U narednom periodu ćemo izvršiti detaljna merenja prijemnog signala DVB T2 na raznim lokacijama u cilju analize tehničkih parametara u SFN mreži. Posle toga ćemo objaviti značajne i interesantne rezultate merenja.Trenutno su dati samo neki grafovi i logovi sa nekim merenjima na stranici:

Testiranje prijema DVB T2 signala - Srbija 

 

RASPORED PREDAJNIKA SRBIJA (DVB T2 multipleksi). Konacno stanje po zonama raspodele, planiran zavrsetak digitalizacije u Srbiji je do sredine juna 2015.god. Po tri multipleksa za svaku predajnicku lokaciju (nacionalni, regionalni, pay TV programi)

Predajnici Mux I Mux II Mux III
Avala 22 28 45
Besna Kobila 35 39 43
Vršac 25 31 37
Deli Jovan 23 43 41
Jastrebac 27 38 42
Kikinda 32 55 29
Kopaonik 24 32 34
Tornik-Ovčar 23 36 39
Crni Vrh-Jagodina 26 29 35
Subotica-Sombor 40 43 29-34
Tupižnica 22 25 28
Cer-Maljen 32 34 37
Crveni čŒot-Venac 24 30 41


Zone raspodeleUpdate jul 2016 (sa sajta ETV)
(zone  raspodele, zone pokrivanja DVB T2 - Srbija)

  

 

Postupak digitalizacije zemaljske TV sprovodi JP ETV (www.etv.rs) koje je nadlezno za tehnicki segment i Ministarstvo TiTiT (www.mtt.gov.rs)

DVB T2 je trenutno najnapredniji svetski standard za digitalnu zemaljsku televiziju DTT (digital terrestrial television). DVB-T2 sistem je mnogo fleksibilniji, robustniji i minimalno 50% efikasniji nego DVB-T i drugi svetski DTT sistemi. Npr. u 3 planirana multipleksa mogu se emitovati i 40-50 TV programa zavisno od parametara kodiranja signala.

DVB T2 standard je prihvaćen i otpočelo je emitovanje i u Srbiji.
U prvom periodu prelaska na digitalno emitovanje istovremeno se emituju i PAL analogni signali sa postojećih predajnika (simulcast). Zavisno od nivoa signala u kojoj se nalazi prijemno mesto, ICP nudi Televes antene vrhunskog kvaliteta za sve zone prijema. U našoj ponudi je i jedan od najboljih DTV adaptera na evropskom tržištu DVB T2 - C risiver/prijemnik KATHREIN TechnoTrend za digitalnu zemaljsku i kablovsku TV.

Televes HD BOSS Najbolja evropska antena za prijem digitalne zemaljske TV. Televes antena HD BOSS sa 17 dB dobitka u pasivnom i 30 dB u aktivnom modu. (Automatski balans nivoa izlaznog signala bez obzira na varijacije u prijemu. Vrhunski dizajn, antikorozivna zaštita i RPR plastika)

Instalirajte Televes HD BOSS antenu i zaboravite na nju. Antena će vas služiti decenijama za prijem zemaljske TV bez pretplate i bez operatera. Pretplata samo za internet po izboru uz ogromnu uštedu posebno u zajedničkim antenskim instalacijama.

Uputstvo za Televes HD BOSS antenu : http://televes.rs/download/hd_boss_srp.pdf

Televizija (bez pretplate) i video nadzor + internet

Ispod mozete preuzeti kratku brosuru sa opremom (starijeg datuma)

ICP Televes stalno inovira proizvode i tehnička rešenja vrhunskog kvaliteta. Ako ste profesionalno zainteresovani za novine iz nase ponude mozete se prijaviti preko kontakt forme za slanje promotivnih materijala u elektronskoj ili stampanoj formi.

 

ICP brošura (pdf 1.2MB)

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš