Picokom serija

Za više detaljnijih podataka o svim tipovima Televes pojačavača preuzmite separat iz Televes kataloga 2014:
Katalog - Pojačavači i programibilne pojačavačke stanice (pdf - 5,1 MB eng)

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš