Optička SAT distribucija

Optički LNB konvertuje sve 4 SAT polarizacije u jedan optički izlaz. Optički konvertor vrši konverziju optičkog signala na IF. Prostiranje signala kroz optički kabl je sa veoma malim slabljenjem sto omogucava velike dužine trasa. Mogućnost distribucije SAT signala do velikog broja korisnika.

Primer opticke distribucije signala

Lista proizvoda za opticku SAT distribuciju. (pdf, srpski)

Za više detaljnijih podataka o Televes optičkim uređajima preuzmite separat iz Televes kataloga 2014:
Katalog - Fiber optika (pdf - 16,8 MB eng)

 

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš