Mehanički pribor

Kompletan asortiman antenskih stubova i nosača. Svi mehanički elementi su atestirani, izradjeni od najkvalitetnijeg čelika koji je adekvatno pocinkovan i RPR zaštićen od korozije. Po porudžbini stubovi specijalnih namena do visine od 120m.

 

- priimer montaže antenskog stuba na ravnu podlogu, tip IC-4M.R - priimer montaže stuba na bočni zid sa odstojnicima, tip IC-3M.B

 


Televes resetkasti antenski stubovi za profesionalne namene.

››››


Televes je sinonim za naprednu proizvodnju i sveobuhvatnu kontrolu svih proizvodnih procesa.

››››


ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš