Mehanički pribor

Kompletan asortiman antenskih stubova i nosača. Svi mehanički elementi su atestirani, izradjeni od najkvalitetnijeg čelika koji je adekvatno pocinkovan i RPR zaštićen od korozije. Po porudžbini stubovi specijalnih namena do visine od 120m.

 

- priimer montaže antenskog stuba na ravnu podlogu, tip IC-4M.R - priimer montaže stuba na bočni zid sa odstojnicima, tip IC-3M.B

 

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš