Koaksijalni kablovi

Svi Televes koaksijalni kablovi su testirani i usaglaseni sa najstrozijim standardima.

U skladu sa najnovijom CPR regulatiovom koja je u obaveznoj primeni u EU pocev od 1.jula 2017.za koaksijalne kablove su dodatno postavljeni vrlo strogi kriterijumi pri ugradnji u objekte.

CPR regulativa (Construction Products Regulation) - Reg. EU No.305/2011 tretira reakciju na vatru i ispitivanje u uslovima požara (u ovom slucaju koaks.kablova) u skladu sa standardom EN 60332-1-2 ..i prema klasifikacionim kriterijumima za razne tipove kablova. Na bazi tih ispitivanja se vrši markiranje u skladu sa standardom EN 50575.. na osnovu cega se izdaje odgovarajuca Declaration of Performances.Prospekt Televes CPR

Svi Televes koaks. kablovi su testirani, označeni i markirani u skladu sa ovom regulativom.


Koaksijalni kablovi Televes su LTE ready, sa malim slabljenjem i visokim stepenom oklopljenosti klasa A/A+. Svaki kotur kabla Televes je izradjen od najboljih materijala i 100% sertifikovan u kontrolno mernom centru pre isporuke na tržište.

Koji koaksijalni kabl izabrati? Koji koaksijalni kabl za kablovsku TV? Koji koaksijalni kabl je najbolji? Šta znači RG 6, RG11, RG59? Koji koaksijalni kabl za video nadzor?RG 6, RG11, RG 59 su stare oznake (skraćenica od radio guide ) i osim dimenzije i orijentacionog RF slabljenja, apsolutno ne znače ništa precizno! Pod oznakom RG .. se na tržištu prodaju i kablovi solidnih, propisnih karakteristika, ali najčešće i kablovi najgoreg kvaliteta. U Evropi se oznaka RG pri projektovanju TV instalacija vrlo selektivno i pažljivo koristi. Evropski proizvodjači i firme sa reputacijom izbegavaju korišćenje oznake RG.

Još jedna od čestih zabluda i grešaka na tržištu i kod projektanata je korišćenje RG11 koaksijalnih kablova u unutrašnjim instalacijama za KDS i ZAS. Ne postoji ni jedan tehnički razlog za to (osim u slučaju izuzetno velikih trasa kablova - mada se u tim slučajevima sve češće koristi fiber optika) Naravno, izbor uvek zavisi od kupca i raspolozivog budžeta - ali vrlo jeftin kabl je uvek garantovano lošeg kvaliteta i dugoročno loš izbor!

Više detalja i preporuka Televes Televes koaksijalni kablovi
 

   
   

 

 
   
   
   
   

ARHIVA prospekata:

Lista koaksijalnih kablova 2016. (pdf 470KB srp)

Brošura koaksijalnih kablova sa preporukama i tehničkim karakteristikama (pdf 1,45MB srp)

 

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš